เลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับพื้นที่ขนาดจำกัด

allProductHeroImg

การออกแบบตกแต่งพื้นที่ภายในบ้านก็เป็นส่วนสำคัญ นอกจากจะให้ความสวยงามสะท้อนรสนิยมของผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังสร้างบรรยากาศในการใช้ชีวิตที่ดีของคุณได้อีกด้วย นอกเหนือไปจากแนวคิดในการออกแบบที่เป็นองค์ประกอบของการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่สวยงามแล้ว การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน ไม่เพียงแต่เลือกเฟอร์นิเจอร์ตามสไตล์ที่ชอบเท่านั้น แต่คุณควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในบ้านด้วย 

แม้ว่าบ้านของคุณจะมีขนาดพื้นที่การใช้สอยอย่างจำกัดก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะออกแบบตกแต่งบ้านให้สวยไม่ได้ LivingDD ขอเสนอแนวคิดในการเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ไม่มากนัก

โดยปกติแล้วการเลือกเฟอร์นิเจอร์ต้องคำนึงถึงเรื่องของการใช้งานเป็นอันดับแรก เฟอร์นิเจอร์ที่คุณเลือกนั้นจะนำมาไว้ที่ส่วนไหนของบ้าน และนำมาใช้เพื่ออะไร นอกจากนั้นก็ต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมลงตัวกับความสวยงามและสไตล์ที่ออกแบบไว้ ที่สำคัญต้องวางแผนคำนวณเรื่องพื้นที่ในการจัดวาง รวมถึงขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่จะนำมาใช้ด้วย แต่หากบ้านของคุณมีพื้นที่จำกัด เราก็ขอเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับเลือกเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้

tableHeroImg

ขนาดและการใช้งาน

เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกมานั้นควรมีขนาดที่เล็ก สามารถใช้งานได้หลายๆ อย่าง อาจจะเป็นพวก Flexible Design

เช่น Sofa Bed ที่สามารถเป็นได้ทั้งโซฟาและปรับเปลี่ยนเป็นเตียงนอนได้เช่นกัน ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

Table For Wall

Table For Wall

ใช้พื้นที่บริเวณกำแพง

ในบ้านที่มีพื้นที่ขนาดเล็กอาจทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์บนพื้นทำได้อย่างจำกัด แต่ถ้าเราเลือกใช้พื้นที่บริเวณกำแพงโดยออกแบบให้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บของ นอกจากจะสร้างความเป็นระเบียบให้บ้านเพิ่มขึ้นแล้วยังทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งานด้วย

shelf3s_v3_1_3

ลิ้นชักเก็บของ

การเลือกชั้นวางของหรือเฟอร์นิเจอร์อย่าง โต๊ะ ตู้ เตียง ถ้าเลือกให้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ให้มีลิ้นชักสำหรับเก็บของได้ด้วยก็จะเป็นการประหยัดพื้นที่สำหรับจัดเก็บของต่างๆ ได้เช่นกัน ทั้งยังช่วยให้ทำความสะอาดง่าย และป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปเกาะตามข้าวของต่างๆ ได้ด้วย

แม้ว่าจะมีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว สิ่งสำคัญลำดับต่อมาก็คือ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ถ้าคุณต้องการให้บ้านดูกว้าง โล่ง ปลอดโปร่ง คุณควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ขนาดพอดี และจัดวางให้เป็นระเบียบ โดยอาจจะจัดให้อยู่ติดผนัง หรือวางไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน แต่ถ้ามีกระจกติดไว้บ้างก็จะช่วยให้บ้านดูกว้างขึ้นด้วย

ตู้เครื่องสำอางค์ติดผนัง

ตู้เครื่องสำอางค์ติดผนัง

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก คุณกวิน ฉายพึ่ง เจ้าของร้านทองกรเฟอร์นิเจอร์  www.homethongkorn.com

Sajeerat Putruengsak

ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์ (ลูกท้อ) จบศึกษาในระดับปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศม.) ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบรรณาธิการ/นักเขียน ที่มีประสบการณ์ในด้านสื่อสารมวลชนทั้งในฐานะสื่อมวลชนระดับมืออาชีพ สำหรับสื่อแนวไลฟ์สไตล์ สื่อศิลปะการออกแบบ และงานตำแหน่งบริหารในสายธุรกิจแวดวงบันเทิง รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำต่างๆ อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, สาขาวิทยุโทรทัศน์และวารสารศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

You may also like...