Luminose เพื่อนคู่คิดบนโต๊ะทำงาน

luminose_lamp_07

ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์อย่างเราหลายๆ คน การผสมผสานความรักในการออกแบบเข้ากับความรักที่มีต่อสุนัข สัตว์เลี้ยงแสนซื่อสัตย์ของ Elizabeth Zimmerer และ Marton Lente2 ดีไซเนอร์ชาวฮังกาเรียน กับการออกแบบโคมไฟที่ชื่อว่า “Luminose” 

luminose_lamp_09โคมไฟ Luminose ถูกออกแบบให้ทันสมัย ทั้งยังมีรูปร่างเป็นสุนัขที่สามารถปรับท่าทางได้อย่างน่ารักน่าชัง ไม่ว่าจะเป็นท่านั่งยองๆ ท่ายืน หรือท่าหมอบ เสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดที่มีชีวิตของมนุษย์จริงๆ เมื่อนำไปวางบนโต๊ะทำงาน หรือมุมใดมุมหนึ่งของห้อง ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นได้ด้วย

luminose-wooden-table-lamp-design-dog-lamp_00

ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิตก็เป็นไม้โอ๊คและไม้บีชเนื้อดี คุณภาพสูง พร้อมแผงไฟ LED ที่ถูกติดตั้งลงในชิ้นส่วนที่ทำจากไม้ ซึ่งจะใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟมาตรฐาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทั้งในแง่การดีไซน์และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

luminose-wooden-table-lamp-design-dog-lamp_02

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก www.beautifullife.info

Sajeerat Putruengsak

ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์ (ลูกท้อ) จบศึกษาในระดับปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศม.) ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบรรณาธิการ/นักเขียน ที่มีประสบการณ์ในด้านสื่อสารมวลชนทั้งในฐานะสื่อมวลชนระดับมืออาชีพ สำหรับสื่อแนวไลฟ์สไตล์ สื่อศิลปะการออกแบบ และงานตำแหน่งบริหารในสายธุรกิจแวดวงบันเทิง รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำต่างๆ อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, สาขาวิทยุโทรทัศน์และวารสารศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

You may also like...