ตราช้างและคอตโต้ เนรมิตบรรยากาศ “Happiness in The Park” ใน รพ.ราชวิถี

Happiness-in-the-park

นายอนุวัตร เฉลิมไชย แบรนด์ไดเร็กเตอร์ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ส่งมอบห้องน้ำ Showcase และอาคารประกอบทางเดินในพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถี ที่สร้างขึ้นให้มีทัศนียภาพที่สวยงามภายใต้แนวคิด Happiness in The Park โดยเติมจินตนาการในพื้นที่สีเขียวด้วยนวัตกรรมคุณภาพ (Innovation Quality) จากสินค้าตราช้าง และนวัตกรรมการออกแบบ (Innovation Design) นวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovation Technology) จากคอตโต้ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลราชวิถีให้พร้อมเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ (ขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

Sajeerat Putruengsak

ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์ (ลูกท้อ) จบศึกษาในระดับปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศม.) ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบรรณาธิการ/นักเขียน ที่มีประสบการณ์ในด้านสื่อสารมวลชนทั้งในฐานะสื่อมวลชนระดับมืออาชีพ สำหรับสื่อแนวไลฟ์สไตล์ สื่อศิลปะการออกแบบ และงานตำแหน่งบริหารในสายธุรกิจแวดวงบันเทิง รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำต่างๆ อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, สาขาวิทยุโทรทัศน์และวารสารศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

You may also like...