Tagged: บ้าน…คำที่ห้ามเขียนผิด

หาสถาปนิกที่ไหน…จ้างกันยังไง

คงมีคนไม่น้อยที่ได้ยินเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับการซื้อบ้านจัดสรร นอกเหนือจากจะไม่ได้ปลูกบ้านตามใจผู้อยู่แล้ว ยังต้องห่วงเรื่องคุณภาพการก่อสร้างที่ไม่แน่ใจว่าได้มาตรฐานหรือเปล่า ยิ่งบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ฟังดูเหมือนน่าจะดีที่เราได้จ่ายเงินให้กับสินค้าซึ่งมองเห็นด้วยตาเป็นรูปเป็นร่าง