การรักษาความชุ่มชื้นในดิน Soil’s moisture preservation

soil2

ดินเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ ผสมกับซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันเป็นเวลาหลายล้านปี ซึ่งดินจะมีลักษณะและคุณสมบัติต่างกันไปในที่ต่างๆ ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัตถุต้นกำเนิด สิ่งมีชีวิตและระยะเวลาการสร้างตัวของดิน

มนุษย์เรารู้จักใช้ทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์เพื่อความอยู่รอดมาช้านานแล้วโดยเฉพาะภาคการเกษตร แต่เนื่องจากดินเพื่อใช้ในการเกษตรเสื่อมสภาพได้ง่าย เราจึงควรรู้วิธีบำรุงรักษาดินเอาไว้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันไม่ให้ดินเสื่อมโทรม หนึ่งในวิธีนั้นก็คือ การรักษาความชุ่มชื้นในดิน

เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลงไป ไม่มีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูก การให้น้ำและรักษาความชุ่มชื้นของน้ำในดินไว้ให้ได้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง วิธีเพิ่มความชุ่มชื้นในดินเพื่อช่วยพยุงพืชให้ผ่านฤดูแล้งไปได้มีวิธีการดังนี้

  1. นำต้นกล้วยมาสับเป็นท่อนๆหรือเป็นชิ้นๆ แล้วนำท่อนกล้วยที่ได้จากการสับหรือชิ้นส่วนนั้นไปวางคลุมดินบริเวณโคนต้นพืช
  2. ใช้ฟางหรือใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นคลุมดินเอาไว้ การปลูกพืชคลุมดินไม่ให้ผิวดินว่างเปล่า ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้อย่างดี
  3. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน โดยปลูกแถวหญ้าแฝกขนานไปกับแถวของไม้ผล ปลูกแบบวงกลมรอบไม้ผลและปลูกแบบครึ่งวงกลมหงายรับน้ำฝน
  4. เลี้ยงไส้เดือนดิน นอกจากไส้เดือนทำหนัาที่พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตามธรรมชาติให้เราแล้ว มูลไส้เดือน จะทำให้ดินกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น มีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแพร่กระจายได้กว้าง ดินมีการระบายน้ำและอากาศได้ดี ทำให้จุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์บริเวณรากพืชสามารถสร้างเอนไซม์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้เพิ่มขึ้น และจุลินทรีย์ดินที่ปนออกมากับมูลของไส้เดือนดินยังสามารถสร้างเอ็นไซม์ฟอสฟาเตส ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินให้สูงขึ้นได้

ดินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมีความหมาย มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตทั้งของคน สัตว์และพืช ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องรักษาคุณภาพของดินให้คงอยู่ ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่ทำลายหน้าดินด้วยการเผา เพื่อให้ดินนั้นสามารถให้ประโยชน์ต่อเราได้ไม่มีที่สิ้นสุด

Heat, along with bright sunshine and low humidity, increases evaporation of soil moisture and water loss from plants. To preserve soil moisture is placing a renewed emphasis on conserving this most precious resource.  Gardener should boost water retention by adding organic matters to your soil such as applying chopped banana trees or leaves as a ground cover or planting vetiver for ground retention as well as farming the earthworms.

อ้างอิง

http://rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=7377&s=tblplant

https://www.gotoknow.org/posts/188952

http://oknation.nationtv.tv/blog/teetatfarm/2013/01/08/entry-1

LivingDD Editor

เว็บไซต์ LivingDD.com เป็นสื่อในเครือ HI-CLASS Media Group นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน สวน ไลฟ์สไตล์ การตกแต่ง การออกแบบ มีเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรักบ้าน นักออกแบบ ช่างฝีมือสาขาต่างๆ ที่มีความสนใจและติดตามหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่ง ปรับปรุงบ้าน จัดสวน ไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้าน ข่าวสารและบทสัมภาษณ์บุคคลในแวดวงการออกแบบ - Editor@HiclassSociety.com

You may also like...