Tagged: บ้านของคนรุ่นใหม่

บ้านของคนรุ่นใหม่

โฆษณาขายโครงการที่อยู่อาศัยในประเทศนี้ ส่วนมากจะสื่อสารกับผู้บริโภคว่าเป็นบ้านสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายกว้างๆ อาจจะหมายความถึงช่วงอายุของผู้ซื้อ