เฟอร์นิเจอร์ไม้วอลนัทอิตาลี ออกแบบโดย Ron Gilad

TT3_comp2+Zarina_low Ron Gilad ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชาวนิวยอร์ค ได้ออกแบบผลงานเฟอร์นิเจอร์เซ็ตใหม่ให้กับ Adele -C ร้านเฟอร์นิเจอร์ในอิตาลี โดยผลงานส่วนใหญ่นี้เป็นการออกแบบโดยใช้วัสดุจากเหล็กและไม้วอลนัทอิตาลีเคลือบสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ เป็นต้น เขาได้รับอนุญาตให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซ็ตนี้ได้อย่างอิสระ เขาจึงออกแบบโดยประชดประชันเรื่องขนาดของชิ้นงาน แต่ยังคงรักษาความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และความเป็นนามธรรมได้อย่างดี Cabinet_Gilad_33744 56 Cabinet ตู้เก็บของที่ทำจากไม้วอลนัทจากอิตาลี ภายในเคลือบด้วยสีฟ้า สามารถเปิดประตูตู้ได้โดยการผลักและดึง ส่วนขาตั้งทำจากเหล็กเคลือบที่สามารถดูแลรักษาได้ง่าย และสะดวกสำหรับการเคลื่อนย้าย  Table_Gilad_Round_33826 The round table โต๊ะรับประทานอาหารทรงกลม เป็นแผ่นกระจกใสพิเศษ มีความหนา 15 มิลลิเมตร ตัวฐานของโต๊ะทำมาจากไม้วอลนัทอิตาลีที่ออกแบบให้มีรูปทรงพิเศษ เคลือบด้วยสีแดงหรือสีน้ำเงิน

Cupboard 14

Cupboard 14

Cupboard 28

Cupboard 28

14/28 Cupboard ตู้เก็บของมี 2 รุ่น คือ Cupboard 14 ทำจากไม้วอลนัทอิตาลี พร้อมชั้นวางของเคลือบสี และ Cupboard 28 ทำจากไม้วอลนัทอิตาลีเช่นกัน แต่ตรงกลางมีประตูสามารถเปิดและปิดได้โดยการผลักและดึง 1_TT TT โต๊ะตัวเล็กที่ออกแบบโดยใช้โครงสร้างเหล็กเคลือบสีต่อกันเหมือนชั้นวางของ แต่มีแผ่นไม้วอลนัทอิตาลีเคลือบสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสีส้ม สีมุก หรือสีเทา สำหรับวางบนโครงเหล็ก เปลี่ยนโครงเหล็กธรรมดาให้เป็นโต๊ะตัวเล็กที่สวยงาม นอกจากนี้ก็ยังประกอบเป็นชั้นวางของได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบโดย Ron Gilad สามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ที่ www.adele-c.it

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก www.adele-c.it

Sajeerat Putruengsak

ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์ (ลูกท้อ) จบศึกษาในระดับปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศม.) ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบรรณาธิการ/นักเขียน ที่มีประสบการณ์ในด้านสื่อสารมวลชนทั้งในฐานะสื่อมวลชนระดับมืออาชีพ สำหรับสื่อแนวไลฟ์สไตล์ สื่อศิลปะการออกแบบ และงานตำแหน่งบริหารในสายธุรกิจแวดวงบันเทิง รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำต่างๆ อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, สาขาวิทยุโทรทัศน์และวารสารศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

You may also like...