Tagged: บ้านของครอบครัว

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกแบบบ้าน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกแบบบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อบ้านจัดสรร หรือการจ้างสถาปนิกมาออกแบบนั้น ถ้ามีที่ดินหรือทำเลเหมาะเอาไว้แล้ว คนส่วนใหญ่จะนึกถึงรูปร่างหน้าตาของบ้านเป็นอันดับแรกๆ เพราะทุกคนย่อมอยากได้บ้านสวยในไสตล์ที่ถูกใจ