IKEA SOFT TOYS

อิเกีย บางนา ได้เปิดตัว โครงการ “ตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษา” โครงการเพื่อสังคมที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ขาดแคลนด้วยการส่งเสริมการให้ การแบ่งปัน โดยโครงการนี้ เริ่มขึ้นในปี 2003 โดย มูลนิธิอิเกียจะบริจาคเงิน 1 ยูโร หรือประมาณ 41 บาท ต่อตุ๊กตาหนึ่งตัวที่ขายได้ในสโตร์อิเกียที่เข้าร่วมโครงการทั่วโลก เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาสำหรับเด็กทั่วโลกขององค์การยูนิเซฟและมูลนิธิ Save the Children

ตุ๊กตาช้าง 2 ตัว รุ่น EDDJUR/เลียดยูร์ ราคา 399 บาท

ตุ๊กตาช้าง 2 ตัว รุ่น EDDJUR/เลียดยูร์ ราคา 399 บาท

ตุ๊กตาถุงมือ รุ่น FANTASIVÄRLD/ฟันตาซีวาร์ด ราคา 129 บาท

ตุ๊กตาถุงมือ รุ่น FANTASIVÄRLD/ฟันตาซีวาร์ด ราคา 129 บาท

ตุ๊กตานิ้ว รุ่น GULLEPLUTT/กุลเลพลุท ราคา 49 บาท

ตุ๊กตานิ้ว รุ่น GULLEPLUTT/กุลเลพลุท ราคา 49 บาท

ตุ๊กตานางฟ้า รุ่น SILVERTÄRNA/ซิลเวอร์ทาร์นา ราคา 159 บาท

ตุ๊กตานางฟ้า รุ่น SILVERTÄRNA/ซิลเวอร์ทาร์นา ราคา 159 บาท

ตุ๊กผ้าชุดบ้านในเทพนิยาย รุ่น SAGOHUS/ซอกูฮูส ราคา 590 บาท

ตุ๊กผ้าชุดบ้านในเทพนิยาย รุ่น SAGOHUS/ซอกูฮูส ราคา 590 บาท

ตุ๊กตานกฮูก รุ่น KATTUGGLA/แคทอุ๊กลา ราคา 249 บาท

ตุ๊กตานกฮูก รุ่น KATTUGGLA/แคทอุ๊กลา ราคา 249 บาท

ตุ๊กตาผ้ารูปสัตว์ 4 ชิ้น รุ่น RIDDJUR/รีดยูร์ ราคา 399 บาท

ตุ๊กตาผ้ารูปสัตว์ 4 ชิ้น รุ่น RIDDJUR/รีดยูร์ ราคา 399 บาท

ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการ “ตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษา” นี้ สามารถเลือกซื้อสินค้า IKEA SOFT TOYS เหล่านี้ได้ที่ อิเกีย บางนา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2014 – 10 มกราคม 2015

Sajeerat Putruengsak

ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์ (ลูกท้อ) จบศึกษาในระดับปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศม.) ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบรรณาธิการ/นักเขียน ที่มีประสบการณ์ในด้านสื่อสารมวลชนทั้งในฐานะสื่อมวลชนระดับมืออาชีพ สำหรับสื่อแนวไลฟ์สไตล์ สื่อศิลปะการออกแบบ และงานตำแหน่งบริหารในสายธุรกิจแวดวงบันเทิง รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำต่างๆ อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, สาขาวิทยุโทรทัศน์และวารสารศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

You may also like...