Tagged: Home

g_24_l

Areeya Como: Live Hedonism

บ้านที่สามารถดีไซน์ความสุขในระดับปัจเจกให้กลายเป็นอาณาจักรส่วนตัวที่แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น แต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นของชีวิตชีวา พร้อมแนวคิดของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ให้คุณได้ใกล้ชิดความสุขด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม สังคมที่อบอุ่น ปลอดภัย และเป็นส่วนตัว