Tagged: Attesa Sofa

000

Attesa Sofa by Natuzzi

Natuzzi แบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรูจากอิตาลี ผสมผสานแนวคิดเพื่อความสะดวกสบายเข้ากับนวัตกรรม ทำให้เกิดเป็น Attesa โซฟาอเนกประสงค์ที่สร้างความสะดวกสบายแห่งการพักผ่อน ไม่ว่าจะใช้งานเป็นโซฟาธรรมดา หรือปรับระดับให้เป็นพนักพิงศีรษะและวางเท้าได้ตามการตั้งค่าของคุณ เพื่อความสบายแห่งการพักผ่อนที่มากขึ้น