Tagged: เข้าใจภัยธรรมชาติ (ตอนที่3)

เข้าใจภัยธรรมชาติ (ตอนที่3)

แม้ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงจะมีมากมายหลายอย่าง แต่หนึ่งในภัยที่กำลังเป็นข่าวชวนเครียดในโลกและในภูมิภาคอย่างยิ่งคือภัยแผ่นดินไหว เพราะไม่ใช่แค่จะทำให้แผ่นดินแยกหรือโยก แต่อาจทำให้เกิดสึนามิและอื่นๆตามมาอีกหลายรายการ