Tagged: ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก

ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก

พื้นที่ใช้สอยส่วนสำคัญในบ้านที่บ่งบอกถึงการเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์อย่างชัดเจนคือห้องรับแขก ซึ่งโดยมากหากไม่ใช่บ้านที่มีพื้นที่มาก ก็จะหมายความรวมถึงห้องนั่งเล่นและห้องพักผ่อนดูหนังฟังเพลงในพื้นที่เดียวกัน