เลือกบ้านให้อยู่สุขได้ทุก Generations

เลือกบ้านให้อยู่สุขได้ทุก-Generations-001

เพราะบ้านเป็นของที่ซื้อแล้วต้องใช้นานและอาจต้องใช้กันหลายคนหลายรุ่น ไม่เหมือนเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ซื้อมาแล้วก็ต่างคนต่างใช้ การเลือกซื้อบ้านให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดจึงต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบ ว่า จะต้องมีองค์ประกอบใดบ้างที่ทำให้อยู่อย่างเป็นสุขได้นานๆทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุของเราเอง ที่วันหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนจากคนหนุ่มสาว มาเป็นพ่อแม่ มีครอบครัว มีลูกตัวเล็กๆ เรื่อยไปจนถึงวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่น เป็นหนุ่มสาว และพ่อแม่เปลี่ยนเป็นวัยกลางคน เรื่อยไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ รวมไปถึงการซื้อบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับครอบครัวขยายที่มีสมาชิกต่างวัยเข้ามาอยู่ร่วมกัน

เลือกบ้านให้อยู่สุขได้ทุก-Generations-004

ทำเลที่สะดวกสำหรับทุกคน– หัวใจสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัยสำหรับทุกเงื่อนไขก็คือทำเลที่ดี แต่คำตอบของทำเลที่ดีของแต่ละคนอาจจะต่างกันในรายละเอียด การเลือกทำเลที่ดีหมายถึงทำเลที่ตอบโจทย์กับความต้องการของชีวิตคนในบ้าน เช่น สะดวกกับการเดินทางไปทำงาน ไปโรงเรียน มีเส้นทางคมนาคมหรือบริการขนส่งมวลชนระดับคุณภาพที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการไปบ่อยๆได้รวดเร็ว และทำเลที่มีความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะอาด มีเพื่อนบ้านที่ดี มีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ ถ้าเลือกบ้านได้ในทำเลแบบนี้ และทุกคนสะดวกกับการไปไหนมาไหน ก็อยู่สบายได้นาน

ขนาดของพื้นที่- คับที่อยู่ง่ายคับใจอยู่ยาก อาจจะไม่จริงเสมอไป เพราะถ้าต้องทนอยู่แบบคับที่ไปนานๆ ก็อาจจะเกิดคับใจได้เหมือนกัน การเลือกบ้านต้องวางแผนเผื่ออนาคตไว้ยาวๆ ดูขนาดพื้นที่ให้พอเหมาะกับจำนวนและประเภทของผู้ใช้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น เมื่อแต่งงานแล้ว อาจมีลูก มีเด็กๆ ในอนาคตอาจต้องการพื้นที่สำหรับลูก พื้นที่สำหรับพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน หรือมีญาติผู้ใหญ่เข้ามาอยู่ด้วย ฯลฯ โดยอาจเลือกบ้านที่มีจำนวนห้องไม่น้อยเกินไป หรือเลือกบ้านที่สามารถปรับแบ่งกั้นเป็นห้องเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกในอนาคตได้

เลือกบ้านให้อยู่สุขได้ทุก-Generations-003

การออกแบบ – ในการเลือกซื้อบ้าน ต้องพิจารณาว่า ผู้อยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั้นมีใครบ้าง กิจกรรมของผู้ที่อยู่อาศัยมีรายละเอียดอย่างไร และเลือกดูบ้านที่มีลักษณะการออกแบบให้ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของสมาชิกได้จริงๆและที่สำคัญต้องมีความสะดวกปลอดภัย หากต้องมีสมาชิกรุ่นเยาว์หรือผู้สูงอายุมาอยู่ด้วย เช่น ถ้าครอบครัวของคุณมีผู้สูงอายุ ก็ควรดูแบบบ้านที่มีห้องนอนชั้นล่าง หรือพื้นบ้านไม่เล่นระดับมากไป เพื่อให้ผู้สูงอายุเดินเหินได้สะดวก ดังนี้เป็นต้น

พื้นที่สวนภายนอกและพื้นที่ส่วนกลาง – เป็นพื้นที่สำคัญที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง เพราะบางทีคนที่เลือกซื้อบ้านนั้นอยู่ในวัยทำงาน อาจคิดถึงบ้านในแง่ของที่พักอาศัย หลับนอนและตรงดิ่งออกไปทำงาน แต่ถ้ามีสมาชิกต่างรุ่นที่มีไลฟ์สไตล์ต่างกัน นิยามของการอยู่บ้านอาจหมายถึงการออกไปเดินเล่นในสวนนอกบ้าน ปลูกต้นไม้ในสวน เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ออกไปว่ายน้ำหรือออกกำลังกายที่สโมสรของหมู่บ้าน การพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้าน ฯลฯ ในการเลือกบ้านที่ดีจึงต้องพิจารณาถึงพื้นที่ภายนอกและพื้นที่ส่วนกลางที่มีคุณภาพควบคู่กันด้วย

เลือกบ้านให้อยู่สุขได้ทุก Generations 002

ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหรือต่อเติม – เพราะชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บ้านที่ตอบโจทย์ของชีวิตจึงควรรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ของผู้อยู่อาศัยได้ตามสมควร เช่น การแบ่งห้องเพื่อลด-ขยายพื้นที่ให้ตรงกับจำนวนและกิจกรรมของผู้ใช้สอย การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์บางอย่างเพื่อให้ตอบสนองหรือเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หรือการปรับพื้นที่เพื่อความสะดวกปลอดภัยเมื่อมีสมาชิกรุ่นเยาว์

ด้วยข้อพิจารณาเหล่านี้ จะทำให้การเลือกบ้านหลังใหม่ของคุณ เป็นการเลือกสรรที่ชาญฉลาด คุณจะได้บ้านที่ตอบสนองความต้องการใช้สอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเต็มที่


สนับสนุนบทความโดย : “Real Asset สร้างสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต We build real matters for living.”

LivingDD Editor

เว็บไซต์ LivingDD.com เป็นสื่อในเครือ HI-CLASS Media Group นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน สวน ไลฟ์สไตล์ การตกแต่ง การออกแบบ มีเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรักบ้าน นักออกแบบ ช่างฝีมือสาขาต่างๆ ที่มีความสนใจและติดตามหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่ง ปรับปรุงบ้าน จัดสวน ไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้าน ข่าวสารและบทสัมภาษณ์บุคคลในแวดวงการออกแบบ - Editor@HiclassSociety.com

You may also like...