Bamboo lamps

Bamboo lamps

โคมไฟไม้ไผ่ ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิคและรูปร่างลักษณะของสิ่งของที่หลากหลาย การออกแบบผู้ออกแบบได้ตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างความจำเป็นและความซ้ำซ้อน จึงออกมาเป็นผลงานที่มีรูปแบบทันสมัย​​และมีความซับซ้อนแต่ดูดีชิ้นนี้  โคมไฟไม้ไผ่นี้มีดีกว่าที่เห็นเพราะว่ามันสามารถพับได้บรรจุในกล่องและจัดส่งได้ทั่วโลก

Bamboo lamps

Bamboo lamps

tul

อาจารย์พรทิพย์ ทองขวัญใจ หรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกขานกันอย่างสนิทสนมว่า ครูตุล เป็นสาวเก่งผู้มากด้วยความพรสวรรค์ด้านศิลปะ เป็นผู้กว้างขวางในแวดวงศิลปะ เธอจึงให้เกียรติมาเป็นนักเขียนกิตติมศักดิ์ของ LivingDD.com เพื่อนำเราไปสัมผัสกับไลฟ์สไตล์เก๋ๆ ที่ชวนติดตาม

You may also like...