เอพี ฉลอง 2 ทศวรรษแห่งความร่วมมือสู่ความสำเร็จ

APจากความร่วมมือสู่ความสำเร็จ_4

คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร นำโดย คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)  และผู้รับเหมาพันธมิตรกว่า 30 บริษัทร่วมฉลองความสำเร็จและความภาคภูมิใจร่วมกัน ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมในเครือเอพี ครอบคลุมกว่า 60 โครงการทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในการพัฒนาคอนโดมิเนียมในปี 2558 ณ ร้านชินโทริ เซ็นทรัลเวิลด์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
คุณศริยา จตุรพันธ์ (ฝ้าย)  0-2261-2518-22 ต่อ 358, 085-368-663
คุณเสาวนีย์ จีระเดชาธรรม (ตุ๊กตา) 0-2261-2518-22 ต่อ 304, 081-699-6779 

Sajeerat Putruengsak

ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์ (ลูกท้อ) จบศึกษาในระดับปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศม.) ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบรรณาธิการ/นักเขียน ที่มีประสบการณ์ในด้านสื่อสารมวลชนทั้งในฐานะสื่อมวลชนระดับมืออาชีพ สำหรับสื่อแนวไลฟ์สไตล์ สื่อศิลปะการออกแบบ และงานตำแหน่งบริหารในสายธุรกิจแวดวงบันเทิง รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำต่างๆ อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, สาขาวิทยุโทรทัศน์และวารสารศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

You may also like...